ایرانی بخوانیم به سراغ «ملکوت» میرود!

ملکوت اثر شناخته شده «بهرام صادقی» در جلسه مجازی ایرانی بخوانیم مورد نقد و بررسی قرار خواهدگرفت.

دوشنبه 17 مهر 1402

در ادامه روند بررسی آثار داستانی برجسته خلق شده توسط نویسندگان مکتب اصفهان، نشست مجازی آتی گروه کتابخوانی ایرانی بخوانیم به نقد و بررسی رمان ملکوت نوشته بهرام صادقی اختصاص خواهدداشت.

این نشست ساعت پانزده روز پنجشنبه چهارم آبان در اتاق جلسات مجازی ایرانی بخوانیم برگزار خواهدشد و حضور برای همه علاقه مندان ادبیات داستانی آزاد خواهدبود.

نشست های مجازی ایرانی بخوانیم پنجشنبه ها در این نشانی برگزار میشود: https://meet.google.com/aav-ywao-ohf

تصاویر

ایرانی بخوانیم به سراغ «ملکوت» میرود!

ملکوت-جلسه

نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: