ایرانی بخوانم به گاوخونی میرود!

دومین نشست مجازی بررسی مکتب داستان اصفهان به "گاوخونی" اختصاص یافت.

پنجشنبه 02 شهریور 1402

در منزل دوم از دوره بررسی آثار داستانی برجسته خلق شده توسط نویسندگان مکتب اصفهان، نشست مجازی آتی گروه کتابخوانی ایرانی بخوانیم به نقد و بررسی رمان برجسته "گاوخونی" نوشته جعفر مدرس صادقی اختصاص خواهدداشت.

این نشست ساعت 15 روز پنجشنبه 6 مهر 1402 در اتاق جلسات مجازی ایرانی بخوانیم برگزار خواهدشد و حضور برای همه علاقه مندان آزاد خواهدبود.

نشست های مجازی ایرانی بخوانیم در پنجشنبه آخر هر ماه در این نشانی برگزار میشود: 

https://meet.google.com/aav-ywao-ohf

تصاویر

ایرانی بخوانم به گاوخونی میرود!

2023-07-12_12-57-42

نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: