ایرانی بخوانیم در ایستگاه بهرام صادقی!

نشست مجازی آتی گروه کتابخوانی ایرانی بخوانیم به «سنگر و قمقمه های خالی» اختصاص یافت.

یکشنبه 12 شهریور 1402

ایستگاه سوم از دوره بررسی آثار داستانی برجسته خلق شده توسط نویسندگان مکتب اصفهان، به نقد و بررسی مجموعه داستان «سنگر و قمقمه های خالی»  نوشته بهرام صادقی اختصاص خواهدداشت.

این نشست ساعت 15 روز پنجشنبه 13 مهر 1402 در اتاق جلسات مجازی ایرانی بخوانیم برگزار خواهدشد و حضور برای همه علاقه مندان آزاد خواهدبود.

نشست های مجازی ایرانی بخوانیم در پنجشنبه آخر هر ماه در این نشانی برگزار میشود: 

https://meet.google.com/aav-ywao-ohf

تصاویر

ایرانی بخوانیم در ایستگاه بهرام صادقی!

sangar-jalase

نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: