مردی در تبعید ابدی

نادر ابراهیمی برای نوشتن مردی در تبعید ابدی با چالش بزرگی مواجه بود. باید دو گروه را راضی میکرد: گروهی که با داستان های او اخت داشتند و از او داستان میخواستند، و گروهی که دل در گرو حکمت اسلامی داشتند و دنبال بهترین بازنمایی ممکن از زندگی و زمانه ملاصدرا بودند. اما به نظر میرسد ابراهیمی تا حد بسیار زیادی موفق شد هر دو گروه را راضی کند.